МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Оюутны вэб

Cloud Student
2023-2024 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын хичээл сонголт-2 II/02-ны 18:00 цаг хүртэл нээгдсэн тул оюутан та хичээл сонголтоо хугацаанд нь хийнэ үү.

😊

БАЯРЛАЛАА