МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Оюутны вэб

Cloud Student
Бакалаврын оюутнуудын хичээл сонголт I/27-ны 18:00 цаг хүртэл нээгдсэн тул хичээл сонголтоо энэ хугацаанд багтааж хийнэ үү.

😊

БАЯРЛАЛАА