МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Оюутны вэб

Cloud Student
Магистрын ангийн оюутнуудын 2023-2024 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын хичээл сонголт X/06-ны 18:00 цаг хүртэл нээгдсэн тул энэ хугацаанд багтааж хичээл сонголтоо хийнэ үү.

😊

БАЯРЛАЛАА