МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Оюутны вэб

Cloud Student
2023-2024 оны хичээлийн жилийн эчнээн хаврын улирлын хичээл сонголт-2 V/31-ний 18:00 цаг хүртэл нээгдсэн тул хичээл сонголтоо хугацаанд нь хийнэ үү.

😊

БАЯРЛАЛАА