МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Оюутны вэб

Cloud Student
2024-2025 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын хичээл сонголт-1 IV/12-ны 18:00 цаг хүртэл нээгдсэн тул оюутан та хичээл сонголтоо хугацаанд нь хийнэ үү.

😊

БАЯРЛАЛАА