МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Оюутны вэб

Cloud Student
Бакалаврын өдрийн ангийн хаврын улирлын багш нарын дүн оруулах хугацаа V/20-ны 18:00 цаг хүртэл нээгдсэн тул энэ хугацаанд вэбдээ орж дүнгээ шалгаж үзнэ үү.

😊

БАЯРЛАЛАА