МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Оюутны вэб

Cloud Student
Магистрын ангийн намрын улирлын хичээл сонголт-2 IX/30-ны 18:00 цаг хүртэл нээгдсэн тул энэ хугацаанд багтааж хичээл сонголтоо хийнэ үү.

😊

БАЯРЛАЛАА