МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Оюутны вэб

Cloud Student
Бакалаврын эчнээ ангийн хаврын улирлын хичээл сонголт-2 2021.04.13-ны 18:00 цаг хүртэл нээгдсэн тул та энэ хугацаанд сонголтоо хийнэ үү.

😊

БАЯРЛАЛАА