МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Оюутны вэб

Cloud Student
Өдрийн ангийн оюутнуудын хичээл сонголт-1 V/15-ны 16:00 цагт хаагдах тул энэ хугацаанд хичээл сонголтоо бүрэн хийнэ үү.
Өдрийн ангийн хаврын улирлын 70 оноо орж байгаа тул та дүнгээ шалгана уу.